Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Hvorfor blogge?

At blogge er en uvurderlig del af min helingsproces, der formentlig vil være livslang. Mit liv har budt på megen sorg, smerte, kaos, glæde, kærlighed og lys i kraft af min fortid og nutid.

En del indlæg handler om italesættelse af følelserne omkring min opvækst i en dysfunktionel familie. Bloggen bliver også brugt til tankerne omkring, at være mor til et udviklingshæmmet barn med svært behandlelig epilepsi samt mere fredsommelige dagligdags ting.

Jeg er stadig i gang med processen og har valgt, at dele åbent og ærligt her på bloggen om sejrene og nederlagene.

Håber, at du får noget brugbart med på vejen. Du er meget velkommen til at kommentere på indlæggene, hvis du føler for det (også gerne anonymt). Velkommen til ♥

Legalisering af incest - NEJ TAK!

Politik & lovgivningOprettet af Pernille Gyldensøe tir, november 06, 2012 18:31:28

Åbent brev til Justitsministeren, MF´er Pernille Skipper, øvrige medlemmer af Retsudvalget og Juraprofessor Vagn Greve

Som flere andre læste jeg i går mandag d. 5. november 2012 udtalelserne fra henholdsvis Pernille Skipper, Enhedslisten og Juraprofessor Vagn Greve vedrørende mulighederne for at legalisere incest – herunder frivillige seksuelle forhold mellem halvsøskende samt seksuelt samkvem mellem forældre og deres voksne børn. Set i lyset af de mange misbrugssager, der har været fremme i medierne de seneste år, ryster det mig i min grundvold, at man end kan få tanken om noget så absurd.

Som overlever af overgreb og vold samt stifter af det uformelle netværk ”Mere politisk fokus på overgreb mod børn”, der i skrivende stund har knap 900 støtter (ofre, pårørende, fagpersoner omkring børn, unge og udsatte voksne og andre støtter til sagen), har jeg personligt kendskab til de senfølger, man som offer for incest og seksuelle overgreb pådrager sig på krop og sjæl og lever med langt op i voksenlivet. Må jeg henlede opmærksomheden på beskrivelsen af senfølger på dette link http://smuktliv.dk/Senfoelger.html

Har Pernille Skipper eller Juraprofessor Vagn Greve tænkt over, hvor mange gråzoner og gradbøjninger af seksuelle overgreb de skaber med sådanne udtalelser? Hvordan har man tænkt sig, at retssamfundet skal kunne skelne mellem den årelange bearbejdning/grooming, de destruktive og dysfunktionelle familiemønstre, vedvarende manipulation og det forvrængede virkelighedsbillede, der ofte hersker i incestfamilierne og de såkaldte ”frivillige seksuelle forhold” mellem halvsøskende samt forældre og voksne børn? Dysfunktionelle familier er bl.a. beskrevet på dette link http://www.aftermatch.dk/article_read.asp?id=55, hvor man med alt tydelighed kan se normløsheden og de udviskede grænser mellem rigtigt og forkert.

Er politikeren og juraprofessoren fuldstændig blinde for, at en forælders seksuelle interesse for sit afkom som regel starter før barnet fylder 18 år - et faktum, der giver anledning til stærk bekymring omkring forælderens evne til at adskille naturlig kærlighed og omsorg fra behov og lyst til seksuel tilfredsstillelse hos barnet? Nu hører det fortærskede eksempel om faderen og den ukendte datter, som forelsker sig i hinanden og får et barn, trods alt til sjældenhederne, idet de fleste børn vokser op hos deres forældre. Se f.eks. http://avisen.dk/far-faar-barn-nummer-to-med-sin-egen-datter_8700.aspx Pernille Skipper og Vagn Greve "mangler saglige argumenter for at opretholde af Straffelovens bestemmelser, hvis forholdet ellers er frivilligt og foregår blandt voksne familiemedlemmer". Jeg efterlyser saglige argumenter for en lovændring til fordel for sjældenhederne! For desværre ved vi alle, at incest ikke hører til sjældenhederne, men er den barske virkelighed for børn, unge og voksne i Danmark.

Har Pernille Skipper og Vagn Greve øje for, at den voksnes fysiske og psykiske overlegenhed med fuldt overlæg (og i fremtiden måske ligefrem retspolitisk opbakning!) kan bruges til at skabe billedet af normalitet og ”frivillighed” i det incestuøse krænkende forhold? Magtforholdet mellem ældre og mindre søskende samt forældre og børn bør indgå i diskussionen om ”frivillighed”. En mor eller far vil f.eks. altid have en magtposition psykologisk set i forhold til sit barn og kan derfor forme og manipulere barnet efter forgodtbefindende.

Tænker man mon på at, ved at bruge ordet ”frivillighed” i samme sætning som ”incest” bidrager man indirekte til yderligere stigmatisering af ofrene for incest og seksuelle overgreb? Ofrenes frygt for omgivelsernes reaktioner, som f.eks. ”Du ville selv”, ”Du lagde selv op til det” og ”Det var din egen skyld” forstærkes, og man kan frygte, at en legalisering af incest vil være medvirkende til en uheldig bagatellisering af det skete, hvilket uden tvivl vil opleves både krænkende og destruktivt for ofrene.

Søskendeincest - og børnekrænkelser generelt – mangler i forvejen opmærksomhed og årvågenhed i mediernes og samfundets bevidsthed. Må jeg henvise til Janus Centret, der bl.a. behandler krænkende søskende http://januscentret.dk/ Til trods for, at børnekrænkelser udgør 1/3 del af alle seksuelle overgreb, der begås mod børn og unge, er denne type overgreb ikke nær så belyst som voksen-barn overgreb. Ud af alle børnekrænkelserne, udgør søskendeincest 25 %. Den manglende information og åbenhed omkring netop denne type overgreb bidrager i nogle tilfælde til en forstærket følelse af forkerthed, idet ”Det´ så nok ikke er helt det samme”. Når man som politiker og juraprofessor indlader sig på en debat om legalisering af incestuøse forhold, ville det klæde de pågældende personer, at sætte sig ind i de problematikker, de selvsamme forhold giver de ufrivillige ofre. Jeg vil endvidere henvise jer til en hjemmeside om søskendeincest, der er udarbejdet i et Bachelorprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole af Julie Marbech og Kirsten Brogaard http://www.moreinfo.dk/soskendeincest/om/

Jeg tager dyb afstand fra enhver legalisering af seksuelt samkvem i nære relationer. Dette er ikke blot en diskussion om sandsynligheden for genetiske misdannelser ved et evt. fælles barn mellem familiemedlemmer, som både Pernille Skipper og Vagn Greve brugte som argumentation for afkriminalisering af incest i gårsdagens aviser. Sammenligningen med tilvalg af et barn med Downs syndrom hører på ingen måde hjemme i diskussionen om legalisering af seksuelle nære relationer. En debat om lovliggørelse af incestuøse forhold bør handle om etik, retsbevidsthed, normalitetsbegreber og respekt for de mennesker, der er berørt af seksuelle overgreb og senfølgerne heraf.

Efter gårdsdagens ophedede debat affødt af Pernille Skippers udtalelser i Politiken, har hun efterfølgende opblødt hendes udtalelser. Humlen i hendes ord er dog stadig ”frivillighed blandt voksne”. Jeg vil dog gerne stille et stort spørgsmålstegn ved denne ”frivillighed” på baggrund af ovenstående. Adspurgt havde hun i går ingen kommentar til Juraprofessor Vagn Greves absurde supplement vedr. lovliggørelse af seksuelle relationer forældre-voksne børn imellem. Jeg håber, at Pernille Skipper vil komme med en klar udmelding og afstandstagen til Vagn Greves udtalelser i stedet for tavshed - især af hensyn til de voksne med senfølger i Danmark, der både er stemmeberettigede og oprørte over gårsdagens debat.

Med venlig hilsen

Pernille Gyldensøe

smuktliv.dk – Oplysning og forebyggelse af seksuelle overgreb og vold
Fredensvej 26
4295 Stenlille

www.smuktliv.dk
www.blog.smuktliv.dk
Facebook ”Mere politisk fokus på overgreb mod børn”

  • Kommentarer(17)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.
Oprettet af Pernille Gyldensøe tor, november 08, 2012 13:38:16

Har modtaget svar fra Justitsministeren Morten Bødskov, Socialdemokratiet:

"Kære Pernille Gyldensøe

Justitsminister Morten Bødskov har bedt mig takke for din e-mail af 6. november 2012.

Ministeren har samtidig bedt mig meddele, at han har noteret sig dine synspunkter.

Med venlig hilsen

Karin Baunsgaard

Ministersekretær"

Oprettet af Pernille Gyldensøe tor, november 08, 2012 12:50:47

Anne Baastrup fra SF skriver: "Kære Pernille Gyldensøe

Tak for din mail. Jeg er meget enig med dig i din beskrivelse af de problemer, der måtte opstå. Mange hilsner

Anne Baastrup"

Oprettet af Pernille Gyldensøe tor, november 08, 2012 09:16:16

Indlægget på Den Korte Avis kan læses på dette link http://denkorteavis.dk/2012/pernille-skipper-ryster-mig-i-min-grundvold/

Oprettet af Pernille Gyldensøe ons, november 07, 2012 19:07:44

Karen Jespersen fra Venstre har svaret:

Kære Pernille.Jeg bringer dit indlæg i morgen i Den Korte Avis med Pernille Skippers svar.Tak for gode argumenter.Venlig hilsen Karen

Oprettet af Pernille Gyldensøe ons, november 07, 2012 18:47:46

Jan E. Jørgensen fra Venstre, har svaret:

"Helt enig med dig".

Oprettet af Pernille Gyldensøe ons, november 07, 2012 18:42:58

Hej Dorte

Tak for din kommentar herinde.

Netop den tætte relation, loyalitet og skæve magtbalance er så væsentlig at få med ind i debatten.

En åbning for straffrihed i forbindelse med søskendeincest vil - efter min mening - være et normskred og til skade for dem, der bør beskyttes af lovgivningen.

Nu kan Pernille Skipper ikke stå til ansvar for, hvad andre udtaler. Men jeg mener, at man som folkevalgt politiker bør være klar og præcis, før man melder noget som helst ud. Den udtalelse hun kom med omkring sex blandt voksne halvsøskende ikke bør straffes med fængsel, har afstedkommet Vagn Greves forslag om fri sex mellem forældre og voksne børn og i dag står filminstruktør Christian Braad Thomsen frem og siger, han kender til flere pædofile forhold mellem mindreårige drenge og 25-30 årige mænd, hvor begge er lykkelige.

Straffeloven skal beskytte dem, der er psykisk og fysisk underlegne og kan manipuleres og ikke danne grobund for at uligevægtige, krænkende og usunde forhold legaliseres i "frisindets navn" .

Kh. Pernille

Oprettet af Dorte Rosdahl ons, november 07, 2012 13:34:52

Kære PernilleHvor dejligt når nogen har overblik til at se, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Som du skriver - det er i de færreste tilfælde så lykkeligt, at søskende, ikke aner at de er søskende, før de danner par og ved en tilfældighed finder ud af det.Børn, søskende, forældre, lærere og andre i den nærmeste omgangskreds er SÅ farvede af netop denne tætte relation, at de ikke ( børn som voksne ) evner at skille begreberne ad. Børn er meget autoritetstro og loyale overfor deres forældre. Hvis min far gør noget ved mig, skønt jeg ikke bryder mig om det ( og godt aner at det er forkert ) har jeg ikke styrke til at sige ham ret imod. Han er jo min far - han VED hvordan verden skal være så derfor tier jeg stille. Søskende kan have præcis samme autoritet overfor hinanden. Kusiner, fætre, onkler og tanter tillige.Hvis man efter 20 år møder sin klasselærer og bliver forelsket er det en anden sag. Nogen sager omkring fætre og kusiners ægteskab kan også være iorden - det er dog utrolig svært at være objektiv for hvem skal dømme at man er i øjenhøjde i sådan et forhold ? Jeg tror det bedste ville være hvis de her politikere skyndte sig at få lidt indsigt i, hvordan dysharmoniske familier fungerer, hvordan de nære og også strammende bånd gør, at fædre og mødre og søskende får lejlighed til at misbruge slægtninge uden nogen som helst problemer ..... fordi de er i familie !Bare det jeg ville sige ......

Oprettet af Pernille Gyldensøe ons, november 07, 2012 11:03:28

Hej Hans

Min pointe er, at i familier med incest findes en del grænseproblematikker. Derved bliver grænsen mellem "frivillighed" og "ufrivillighed" samt "sex" og "overgreb" meget utydelig idet manipulation og virkelighedsforvrængning er en del af dysfunktionen i familien.

Jeg er klar over, at man fra politisk side afventer Straffelovrådets anbefalinger pt. og Enhedslisten ikke har et færdigt forslag til fremsættelse for ophævelse af Straffelovens §210, stk. 2 (som Politiken fejlagtigt skrev i mandags og senere korrigerede). Dette er først og fremmest en debat om mulige ændringer. Hvordan lovteksten ved en evt. ændring i givet fald både skal sikre rettigheden til den stormende kærlighed mellem to (for hinanden) ukendte halvsøskende, der dyrker sex og de søskendeforhold hvor der er tale om overgreb - ved jeg ikke. Jeg har dog en holdning til det og det er den, jeg ytrer her.

At søskendeincest har været tilladt i Holland, Spanien, Frankrig, Italien og Sverige ændrer ikke min personlige afstandtagen fra legaliseringen. Det vil efter min mening bidrage til et "frisind" med tilladelig seksuelt samkvem indenfor familiens rammer, som jeg på ingen måde kan bifalde. Vores normalitetsbegreber skrider, hvis lovgivningen ændres på baggrund af sjældenhederne.

Oprettet af Hans Thomsen ons, november 07, 2012 10:38:01

Overgreb er jo altså overgreb. Sex er lovligt, men voldtægt er ikke. Netop voldtægtsofre lever ganske rigtigt stadig med risikoen for at samfundet ikke tror deres historie, men netop derfor beskyttes de ofte i høj grad - i så høj grad at mænd jævnligt udsættes for falske anklager og følgevirkningerne deraf. Kan man ikke sikre redskaber der accepterer folks selvstændighed (uagtet hvor forkert vi mener det er), men også beskytter imod misbrug?

Hvad gør du dig af tanker om at det allerede er tilladt i Holland, Spanien, Frankrig, Italien og Sverige? Er der belæg for at det ville foregå anderledes i Danmark?

Oprettet af Pernille Gyldensøe ons, november 07, 2012 10:27:01

Tak for jeres kommentarer herinde.

Interesserede kan også følge debatten på Facebook-siden "Mere politisk fokus på overgreb mod børn" https://www.facebook.com/photo.php?fbid=406720759401132&set=a.137658306307380.29361.118133121593232&type=1&theater

Jeg har modtaget svar fra Pernille Skipper og afventer jeres kommentarer, inden jeg svarer retur. Det bliver senere i eftermiddag. Mail gerne til info@smuktliv.dk

Tom Behnke fra Konservative har endvidere også svaret ganske kort tilbage. Indsætter dem herunder:

Kære Pernille

Tak for din mail. Jeg er helt enig med dig i, at der er store betænkeligheder ved at søskende indgår i seksuelle forhold. Derfor er jeg også ked af, at Politikens artikel i går fremstod som om, Enhedslisten går forrest i en kamp for afskaffelse af paragraffen, som kriminaliserer søskendesex.

Vi har en holdning om, at det ikke bør decideret strafbart, fordi der jo findes eksempler på, at fx halvsøskende, som ikke har kendt hinanden hele livet, bliver forelskede, og vi mener ikke, at der er grund til, at de skal straffes med fængsel. Omvendt er det selvfølgelig ikke sådan, at vi vil ”opfordre” til at søskende indgår i seksuelle forhold eller ikke mener, at der er store betænkeligheder ved sådanne forhold - tværtimod er der selvfølgelig risiko for, at det netop kan indebære både pression og overgreb, og det er selvfølgelig langt fra acceptabelt.

Politiken har spurgt mig, hvad Enhedslistens holdning er. Det har jeg svaret på, men samtidig understreget, at vi vil afvente straffelovrådets overvejelser. Derfor har jeg nu også fået Politiken til at rette deres artikel og bringe en berigtigelse i avisen i dag. Der er IKKE tale om, at Enhedslisten stiller forslag om en afskaffelse af denne straffelovparagraf, tværtimod vil vi afvente straffelovrådets overvejelser, da de jo sagtens kan have argumenter, der peger på det modsatte. Samtidig kan jeg klart fortælle dig, at Enhedslisten ikke mener, at bestemmelsen vedrørende børn og forældre bør ændres.

Jeg håber, at dette opklarer i hvert fald en smule på misforståelser og overdreven mediedækning.

Med venlig hilsen

Pernille SkipperMedlem af Folketinget (EL)

ChristiansborgDK-1240 København K.

Tlf. +45 33 37 55 00Dir. +45 33 37 50 09

www.ft.dk

********************************************************************************************************Kære Pernille Gyldensøe, jeg er helt enig med dig. Mvh Tom Behnke, MF

Oprettet af Berit tir, november 06, 2012 22:54:27

Velskrevet brev, som jeg gerne bakker op om :) Jeg er SÅ fyldt af følelser lige nu, som jeg på ingen måde kan få sat sammen til fornuftige ord, så er TAKnemmelig for, at du har evnet det Pernille <3

Oprettet af Stephanie Starpov tir, november 06, 2012 21:22:33

Er ganske enig. Ser frem til svar fra Greve og Skipper. De må tage ansvar for deres udtalelser, som jeg formoder, må bunde i uvidenhed.

Oprettet af Trine R tir, november 06, 2012 20:52:11

Rigtig fint formuleret brev! På mig forkommer det absurd at legalisere seksuelle forhold mellem familiemedlemmer. Det er et helt ukontrollerbart område. For mig at se vil selsuelle forhold mellem familiemedlemmer altid udspringe af en dydfunktion. Dysfunktion og frivillighed er ikke begreber der spiller sammen. Godt at du er vaks og reagerer så hurtigt.

Oprettet af Helle S. tir, november 06, 2012 20:03:09

Jeg er fuldstændig enig i dine betragtninger i dit åbne brev. Jeg blev så harm og følte mig krænket på det groveste, af de udtalelser Pernille Skipper og Vagn Greve udkom med i går. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at have sex med sine forældre, nogensinde ville forekomme på ligeværdig vis. Hvis sådan noget overhovedet forekommer, så er det noget der sker i dysfunktionelle familier, der i forevejen lever efter normløse og grænseløse regler. Den lovgivning skal i den grad stoppes og på ingen måde legaliseres. Det ville være en hån mod alle de som er berørt at seksuelle krænkelser og kæmper med senfølger derfra hver eneste dag. Tror ikke lige Frk. Skipper og Hr. Greve har sat sig nok ind i hvilke konsekvenser en sådan evt. lovgivning ville give.

Jeg tager virkelig afstand fra deres syge tankegang, den er totalt udenfor pædagogisk rækkevidde.

Oprettet af Heidi tir, november 06, 2012 19:50:29

Sygeligt foruroligende !!

Oprettet af J Blanksøe tir, november 06, 2012 19:45:45

At finde på at udtale sig om at legalisere incest burde vække bekymring. Det er en syg tankegang. Hvordan mon det er at vokse op i en familie, hvor forældrene synes incest er ok? Jeg ville være bekymret for deres børn.

Oprettet af Lisette tir, november 06, 2012 19:10:17

Det er simpelthen så klamt at man overhovedet overvejer at "legalisere" incestuøse forhold. Det er virkelig en syg tankegang.

Jeg er helt enig i dine betragtninger ovenfor!