Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Hvorfor blogge?

At blogge er en uvurderlig del af min helingsproces, der formentlig vil være livslang. Mit liv har budt på megen sorg, smerte, kaos, glæde, kærlighed og lys i kraft af min fortid og nutid.

En del indlæg handler om italesættelse af følelserne omkring min opvækst i en dysfunktionel familie. Bloggen bliver også brugt til tankerne omkring, at være mor til et udviklingshæmmet barn med svært behandlelig epilepsi samt mere fredsommelige dagligdags ting.

Jeg er stadig i gang med processen og har valgt, at dele åbent og ærligt her på bloggen om sejrene og nederlagene.

Håber, at du får noget brugbart med på vejen. Du er meget velkommen til at kommentere på indlæggene, hvis du føler for det (også gerne anonymt). Velkommen til ♥

Vis børnene din støtte

Politik og lovgivningOprettet af Pernille Gyldensøe man, januar 17, 2011 23:37:00

Offentlig høring om seksuelle overgreb mod børn

Jeg og TV-Bella arrangerer en offentlig høring, hvor 3 af virkelighedens ofre møder 4 politikere til konstruktiv debat om problemstillinger og løsninger.

Som repræsentanter for ofrene er:

Hanne Heilmann (Incest- og pædofili offer)
Jeanette Rasmussen (Mormor til incest-offer)
Pernille Gyldensøe (Incest- og voldsoffer)

Vi fortæller kort hver vores historie og oplevelse af et system og lovgivning, der ikke varetager ofrenes tarv. Jeg vil gerne understrege, at vores historier ikke er udhængning af enkeltpersoner. Vi stiller op for at belyse de problematikker, som tusindvis af andre ofre løber ind i og opfordre politikerne til handling.

I politiker-panelet er:

Peter Skaarup (Dansk Folkeparti)
Karen Hækkerup (Socialdemokratiet)
Manu Sareen (Radikale Venstre)
Özlem Cekic (Socialistisk Folkeparti)

Høringen finder sted:

Onsdag d. 2. marts kl. 18 til 20. Dørene åbnes kl. 17.30.
Gratis adgang, ingen tilmelding nødvendig.

Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, 1. sal (Salen ligger for enden af gangen)
2700 Brønshøj

Arrangementet er åbent for alle. Det er ikke kun relevant for ofre og pårørende. Emnet vedrører os alle og jeg håber rigtig mange vil støtte op om, at samfundet og politikerne skal tage det alvorligt og være opmærksomme på det dyrebareste vi har: Vores børn.

Af organisationer og foreninger bakker disse høringen op ved deres deltagelse:

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb www.lmso.dk
Albahus www.albahus.dk
Synlighedsdagen www.synlighedsdagen.dk
Psykisk Sårbar (Grundlagt af Poul Nyrup Rasmussen) www.psykisksaarbar.dk

Som deltager blandt publikum har du mulighed for, at stille politikerne spørgsmål. Benyt denne enestående lejlighed til, at komme i direkte dialog med de folkevalgte, hvis du har noget på hjerte om emnet.

Ønsker du at stille politikerne spørgsmål, vil jeg bede dig gøre det kort og præcist. Vi har deltagere, der kommer helt fra Jylland og det ville være rigtig ærgeligt, hvis ikke alle når til mikrofonen.

For at minimere spildtid og få flest mulige spørgsmål igennem:

- Forbered dit spørgsmål
- Stil dig venligst i kø oppe ved mikrofonen, når spørgerunden starter efter pausen
- Udvælg dig én politiker, som du vil stille spørgsmålet til. Vi kan ikke nå, at høre alle 4 politikers svar ved hvert spørgsmål

Bemærk endvidere, at politikerne ikke udtaler sig eller sagsbehandler enkeltsager. Så dit spørgsmål skal generelt være til gavn for andre ofre.

Såfremt du omtaler en person, der har krænket skal du holde dig i neutrale vendinger og blot omtale vedkommende som "den, der krænkede". Hvis personen ikke er dømt, kan du blive straffet med bøde eller fængsel, hvis du offentligt anklager en person for strafbare handlinger. Se mere på www.smuktliv.dk under "Lovgivning".

Hvert 10. barn i Danmark udsættes for seksuelle overgreb. De har ingen stemme eller mod til at kæmpe deres sag. Derfor er vi voksne nødt til at turde tage stilling til det svære emne og tale for dem.

Jeg arbejder i øjeblikket på lovændringer samt mere debat og synliggørelse af seksuelle overgreb, for at forbedre forholdene for de mange børn. Den bedste måde at ændre tingenes tilstand på er ved at være i dialog med politikerne. Støt op om sagen ved at trykke "Synes godt om" på Facebook-gruppen "Mere politisk fokus på overgreb mod børn"

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Mere-politisk-fokus-pa-overgreb-mod-born/118133121593232

Høringen tv-optages af TV-Bella, der sender programmet i Hovedstadsområdet. Efterfølgende ligges optagelserne også ud på www.youtube.com, www.smuktliv.dk og Facebook.

Spørgsmål vedr. høringen, kan rettes til Pernille Gyldensøe info@smuktliv.dk

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.