Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Hvorfor blogge?

At blogge er en uvurderlig del af min helingsproces, der formentlig vil være livslang. Mit liv har budt på megen sorg, smerte, kaos, glæde, kærlighed og lys i kraft af min fortid og nutid.

En del indlæg handler om italesættelse af følelserne omkring min opvækst i en dysfunktionel familie. Bloggen bliver også brugt til tankerne omkring, at være mor til et udviklingshæmmet barn med svært behandlelig epilepsi samt mere fredsommelige dagligdags ting.

Jeg er stadig i gang med processen og har valgt, at dele åbent og ærligt her på bloggen om sejrene og nederlagene.

Håber, at du får noget brugbart med på vejen. Du er meget velkommen til at kommentere på indlæggene, hvis du føler for det (også gerne anonymt). Velkommen til ♥

Når hadet til de pædofile overskygger helheden

Seksuelle overgrebOprettet af Pernille Gyldensøe lør, april 23, 2011 21:15:19

Den sidste tid har der været meget skriveri både i pressen og på Facebook om en indsat pædofil mand, som har kontaktet børn via det sociale medie. Læs bl.a. denne artikel om hans frie færden til fester og på nettet http://ekstrabladet.dk/112/article1540941.ece

I min verden skal en af Danmarks farligste pædofile selvsagt ikke have adgang til internettet. For flere år siden opdagede man på Kofoedsminde, at han videresolgte børneporno til medindsatte på den lukkede institution. Og han skal selvfølgelig heller ikke kunne etablere kontakt med nye potentielle ofre via hans udgange til fester, hvor han spiller musik.
http://www.bt.dk/krimi/doemt-paedofil-fik-fri-adgang-til-boerneporno

Der er op til flere hadegrupper på Facebook mod pædofile. I pressen omtales langt de fleste krænkere som pædofile. Ofte bruges betegnelsen fejlagtigt, idet ikke alle krænkere rent faktisk er drevet af en direkte seksuel lyst til børn.

I følge undervisningsmateriale fra SISO (Videnscentret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn), defineres en pædofil således:

"Den pædofile er en person, oftest en mand, der udelukkende retter sin seksualitet mod mindreårige børn af det ene eller det andet køn og kun kan opnå seksuel tilfredsstillelse gennem kontakt med eller fantasier om børn. Dette kunne man kalde den ”ægte pædofile".

Andre foretrækker en bredere definition med fokus på adfærden: En pædofil er en person, der forfører børn seksuelt eller på anden måde viser en unaturlig seksuel interesse for børn. Her bliver billedet mere flimrende. For ud over de nævnte ”ægte pædofile” kommer betegnelsen også til at omfatte f.eks. personer, der kun lejlighedsvist har sex med børn og ellers søger voksne partnere. Det kan dreje sig om incestfædre, brugere af børneporno eller udviklingshæmmede unge mennesker, der har svært ved at håndtere deres seksualitet på en acceptabel måde".

Ordet "pædofil" bruges i flæng, ligesom "incest" i en periode blev brugt som betegnelse for alle seksuelle overgreb - også dem udenfor familien. Betegnelserne skal bruges korrekt og i den rette sammenhæng. For ellers mister vi overblikket og fokusset på alle de andre typer krænkere. F.eks. de børn og unge under 18 år, der står for op mod halvdelen af alle seksuelle overgreb mod børn. En voksen mand på 40 år, vågner ikke pludselig op en dag og får lyst til sex med børn. Det er helt grundlæggende ting fra de første barneår, hvor personligheden dannes, det skal føres tilbage til. Helt tilbage til dengang, hvor barnet var lille og uskyldigt og dets faresignaler blev overset. Ofte udviser disse børn tegn på mistrivsel meget tidligt. Læs bl.a. nogen af faresignalerne på dette link http://smuktliv.dk/fare.html

Ilfg. Servicestyrelsen kan seksuelt krænkende handlinger være en følge af en barndom med meget belastende forhold som f.eks. misbrug, vold, seksuelle krænkelser, mobning, ustabile familieforhold (f.eks. mange forskellige omsorgspersoner, mange brud og mange flytninger) eller lignende. Ganske ofte er det børn med et lavt selvværd og dårlig fornemmelse af andres grænser.

Vi voksne tør ikke se realiteterne i øjnene: At vores egne små poder rent faktisk kan udvikle den seksuel krænkende adfærd, der senere i livet kan blive til pædofili. Det er meget mere bekvemt og tryggere, at kaste vores fokus på de ulækre voksne krænkere: De pædofile svin, der skal hænges op i klokkerne på Rådhuspladsen og stenes ihjel. Dem, der skal ud på en øde ø og bombes i smadder. De dér klamme stoddere, der skal have skåret en bestemt legemsdel af og forbløde.

MEN HVAD MED DET 4-ÅRIGE BARN, DER FORGRIBER SIG PÅ ET ANDET BARN I BØRNEHAVEN ELLER DERHJEMME PÅ BØRNEVÆRELSET?

Hvad med den 9-årige dreng, der forgriber sig på sin 4-årige lillesøster? Skal de børn også hænges op i kønsdelene og stenes på Rådhuspladsen? Skal de børn ud på en øde ø og bombes ihjel? Skal de have skåret kønsdelene af og forbløde? Forhåbentlig siger du nej. Forhåbentlig kan du ligesom jeg se det logiske i, at de børn og unge, skal have en second chance i livet. De skal opdages, stoppes og hjælpes med behandling. Selvom børnekrænkelser (børn/unge der krænker andre børn/unge) er et stort og dybt bekymrende fænomen, eksisterer der i dag kun ét behandlingssted i hele Danmark. Janus Centret www.januscentret.dk behandler børn helt ned til 4 år for seksuel krænkende adfærd.

Det forebyggende og meget nødvendige arbejde med tidlig indsats, som centret foretager, kan på sigt stoppe nogen af de mange seksuelle overgreb der sker i Danmark, hvor min. hvert 10. barn misbruges.

Hvis vi kun har fokus på de voksne krænkere og undlader at forholde os til de ny-udklækkede unge krænkere, tisser vi i bukserne og symptom-behandler problemet. Det er vigtigt at have fokus på helheden, for at komme flere overgreb til livs.

Vi forældre, fagpersonerne omkring børnene og medierne har et stort samfundsmæssigt ansvar for, at oplysningen kommer ud i den brede befolkning samt at de børn og unge som udviser bekymrende grænseoverskridende adfærd får tidlig hjælp. Ellers kan de børn ende, som dém vi elsker at hade. De pædofile.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.