Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Hvorfor blogge?

At blogge er en uvurderlig del af min helingsproces, der formentlig vil være livslang. Mit liv har budt på megen sorg, smerte, kaos, glæde, kærlighed og lys i kraft af min fortid og nutid.

En del indlæg handler om italesættelse af følelserne omkring min opvækst i en dysfunktionel familie. Bloggen bliver også brugt til tankerne omkring, at være mor til et udviklingshæmmet barn med svært behandlelig epilepsi samt mere fredsommelige dagligdags ting.

Jeg er stadig i gang med processen og har valgt, at dele åbent og ærligt her på bloggen om sejrene og nederlagene.

Håber, at du får noget brugbart med på vejen. Du er meget velkommen til at kommentere på indlæggene, hvis du føler for det (også gerne anonymt). Velkommen til ♥

Legalisering af incest - NEJ TAK!

Politik & lovgivningOprettet af Pernille Gyldensøe tir, november 06, 2012 18:31:28

Åbent brev til Justitsministeren, MF´er Pernille Skipper, øvrige medlemmer af Retsudvalget og Juraprofessor Vagn Greve

Som flere andre læste jeg i går mandag d. 5. november 2012 udtalelserne fra henholdsvis Pernille Skipper, Enhedslisten og Juraprofessor Vagn Greve vedrørende mulighederne for at legalisere incest – herunder frivillige seksuelle forhold mellem halvsøskende samt seksuelt samkvem mellem forældre og deres voksne børn. Set i lyset af de mange misbrugssager, der har været fremme i medierne de seneste år, ryster det mig i min grundvold, at man end kan få tanken om noget så absurd.

Som overlever af overgreb og vold samt stifter af det uformelle netværk ”Mere politisk fokus på overgreb mod børn”, der i skrivende stund har knap 900 støtter (ofre, pårørende, fagpersoner omkring børn, unge og udsatte voksne og andre støtter til sagen), har jeg personligt kendskab til de senfølger, man som offer for incest og seksuelle overgreb pådrager sig på krop og sjæl og lever med langt op i voksenlivet. Må jeg henlede opmærksomheden på beskrivelsen af senfølger på dette link http://smuktliv.dk/Senfoelger.html

Har Pernille Skipper eller Juraprofessor Vagn Greve tænkt over, hvor mange gråzoner og gradbøjninger af seksuelle overgreb de skaber med sådanne udtalelser? Hvordan har man tænkt sig, at retssamfundet skal kunne skelne mellem den årelange bearbejdning/grooming, de destruktive og dysfunktionelle familiemønstre, vedvarende manipulation og det forvrængede virkelighedsbillede, der ofte hersker i incestfamilierne og de såkaldte ”frivillige seksuelle forhold” mellem halvsøskende samt forældre og voksne børn? Dysfunktionelle familier er bl.a. beskrevet på dette link http://www.aftermatch.dk/article_read.asp?id=55, hvor man med alt tydelighed kan se normløsheden og de udviskede grænser mellem rigtigt og forkert.

Er politikeren og juraprofessoren fuldstændig blinde for, at en forælders seksuelle interesse for sit afkom som regel starter før barnet fylder 18 år - et faktum, der giver anledning til stærk bekymring omkring forælderens evne til at adskille naturlig kærlighed og omsorg fra behov og lyst til seksuel tilfredsstillelse hos barnet? Nu hører det fortærskede eksempel om faderen og den ukendte datter, som forelsker sig i hinanden og får et barn, trods alt til sjældenhederne, idet de fleste børn vokser op hos deres forældre. Se f.eks. http://avisen.dk/far-faar-barn-nummer-to-med-sin-egen-datter_8700.aspx Pernille Skipper og Vagn Greve "mangler saglige argumenter for at opretholde af Straffelovens bestemmelser, hvis forholdet ellers er frivilligt og foregår blandt voksne familiemedlemmer". Jeg efterlyser saglige argumenter for en lovændring til fordel for sjældenhederne! For desværre ved vi alle, at incest ikke hører til sjældenhederne, men er den barske virkelighed for børn, unge og voksne i Danmark.

Har Pernille Skipper og Vagn Greve øje for, at den voksnes fysiske og psykiske overlegenhed med fuldt overlæg (og i fremtiden måske ligefrem retspolitisk opbakning!) kan bruges til at skabe billedet af normalitet og ”frivillighed” i det incestuøse krænkende forhold? Magtforholdet mellem ældre og mindre søskende samt forældre og børn bør indgå i diskussionen om ”frivillighed”. En mor eller far vil f.eks. altid have en magtposition psykologisk set i forhold til sit barn og kan derfor forme og manipulere barnet efter forgodtbefindende.

Tænker man mon på at, ved at bruge ordet ”frivillighed” i samme sætning som ”incest” bidrager man indirekte til yderligere stigmatisering af ofrene for incest og seksuelle overgreb? Ofrenes frygt for omgivelsernes reaktioner, som f.eks. ”Du ville selv”, ”Du lagde selv op til det” og ”Det var din egen skyld” forstærkes, og man kan frygte, at en legalisering af incest vil være medvirkende til en uheldig bagatellisering af det skete, hvilket uden tvivl vil opleves både krænkende og destruktivt for ofrene.

Søskendeincest - og børnekrænkelser generelt – mangler i forvejen opmærksomhed og årvågenhed i mediernes og samfundets bevidsthed. Må jeg henvise til Janus Centret, der bl.a. behandler krænkende søskende http://januscentret.dk/ Til trods for, at børnekrænkelser udgør 1/3 del af alle seksuelle overgreb, der begås mod børn og unge, er denne type overgreb ikke nær så belyst som voksen-barn overgreb. Ud af alle børnekrænkelserne, udgør søskendeincest 25 %. Den manglende information og åbenhed omkring netop denne type overgreb bidrager i nogle tilfælde til en forstærket følelse af forkerthed, idet ”Det´ så nok ikke er helt det samme”. Når man som politiker og juraprofessor indlader sig på en debat om legalisering af incestuøse forhold, ville det klæde de pågældende personer, at sætte sig ind i de problematikker, de selvsamme forhold giver de ufrivillige ofre. Jeg vil endvidere henvise jer til en hjemmeside om søskendeincest, der er udarbejdet i et Bachelorprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole af Julie Marbech og Kirsten Brogaard http://www.moreinfo.dk/soskendeincest/om/

Jeg tager dyb afstand fra enhver legalisering af seksuelt samkvem i nære relationer. Dette er ikke blot en diskussion om sandsynligheden for genetiske misdannelser ved et evt. fælles barn mellem familiemedlemmer, som både Pernille Skipper og Vagn Greve brugte som argumentation for afkriminalisering af incest i gårsdagens aviser. Sammenligningen med tilvalg af et barn med Downs syndrom hører på ingen måde hjemme i diskussionen om legalisering af seksuelle nære relationer. En debat om lovliggørelse af incestuøse forhold bør handle om etik, retsbevidsthed, normalitetsbegreber og respekt for de mennesker, der er berørt af seksuelle overgreb og senfølgerne heraf.

Efter gårdsdagens ophedede debat affødt af Pernille Skippers udtalelser i Politiken, har hun efterfølgende opblødt hendes udtalelser. Humlen i hendes ord er dog stadig ”frivillighed blandt voksne”. Jeg vil dog gerne stille et stort spørgsmålstegn ved denne ”frivillighed” på baggrund af ovenstående. Adspurgt havde hun i går ingen kommentar til Juraprofessor Vagn Greves absurde supplement vedr. lovliggørelse af seksuelle relationer forældre-voksne børn imellem. Jeg håber, at Pernille Skipper vil komme med en klar udmelding og afstandstagen til Vagn Greves udtalelser i stedet for tavshed - især af hensyn til de voksne med senfølger i Danmark, der både er stemmeberettigede og oprørte over gårsdagens debat.

Med venlig hilsen

Pernille Gyldensøe

smuktliv.dk – Oplysning og forebyggelse af seksuelle overgreb og vold
Fredensvej 26
4295 Stenlille

www.smuktliv.dk
www.blog.smuktliv.dk
Facebook ”Mere politisk fokus på overgreb mod børn”

  • Kommentarer(17)//blog.smuktliv.dk/#post98