Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Pernille Gyldensøe´s blog ♥

Hvorfor blogge?

At blogge er en uvurderlig del af min helingsproces, der formentlig vil være livslang. Mit liv har budt på megen sorg, smerte, kaos, glæde, kærlighed og lys i kraft af min fortid og nutid.

En del indlæg handler om italesættelse af følelserne omkring min opvækst i en dysfunktionel familie. Bloggen bliver også brugt til tankerne omkring, at være mor til et udviklingshæmmet barn med svært behandlelig epilepsi samt mere fredsommelige dagligdags ting.

Jeg er stadig i gang med processen og har valgt, at dele åbent og ærligt her på bloggen om sejrene og nederlagene.

Håber, at du får noget brugbart med på vejen. Du er meget velkommen til at kommentere på indlæggene, hvis du føler for det (også gerne anonymt). Velkommen til ♥

Halv sejr ♥ Helt stolt ♥

Politik & lovgivningOprettet af Pernille Gyldensøe fre, februar 01, 2013 23:27:18

Der findes vel dårligt nogen, som har med overgrebsproblematikker at gøre, der ikke kender min holdning til Forældelsesfristen på seksuelle overgreb? Siden jeg blev bekendt med Forældelsesfristen i 2010, har jeg sammen med mit netværk kæmpet indædt for en total ophævelse af fristen eller en forlængelse.

Via interviews, foredrag, debatmøder, kontakt med Folketingets Retsudvalg, underskriftsindsamlinger, blogindlæg, deling af links og generel italesættelse er vi MANGE, der har gjort opmærksom på problematikken ved den nuværende lovgivning.

Det har nu udløst en halv sejr. Justitsminister Morten Bødskov fremlægger lovforslag om en 3 års forlængelse af Forældelsesfristerne på seksuelle overgreb. Dvs. at ofrene kan anmelde deres krænker inden det fyldte 26., 31. eller 36. år afhængig af overgrebenes karakter og ofrets alder på gerningstidspunktet.

De nuværende Forældelsesfrister kan ses nedenfor.

Kilde: Betænkning 1534 bind II, side 733

Vigtigst af alt pointerer Morten Bødskov i sin pressemeddelelse til Ritzau:

"At en sag er forældet skal imidlertid ikke betyde, at politiet skal ignorere den. For hvis anmeldelsen giver anledning til at tro, at gerningsmanden har misbrugt andre, skal politiet efterforske sagen, fremgår det af lovforslaget".

Dette var netop ét af de vigtige argumenter, vi fremlagde ved høringen og i beslutningsforslaget.

Der ligger en stor opgave forude for alle, der beskæftiger sig med seksuelle overgreb i, at oplyse om de gældende frister samt fortælle, hvad en evt anmeldelse vil indebære.

Selvom det ikke er en total ophævelse eller en lang forlængelse, så er jeg alligevel ufattelig stolt. Stolt over at have haft mulighed for ved flere lejligheder at komme med vores argumenter for en ændring af lovgivningen. Jeg er sindsygt stolt over alle, der deltog ved den offentlige politiske høring i 2011. Stolt over jer, der bidrog med jeres historier til beslutningsforslaget netværket fremsendte på opfordring af Retsudvalget. Stolt over alle jer, der underskrev og delte vores underskriftsindsamling. Stolt over jer der via deling af links og samtale har været med til at italesætte problematikkerne omkring den nuværende lovgivning. Stolt over alle, der har bidraget med interviews og foredrag i sagens tjeneste. Stolt over vores sammenhold og vilje til at gøre en forskel for andre.

Tusind, tusind tak til alle der har bidraget i kampen om ændring af Forældelsesfristen.

Kærlig hilsen
www.smuktliv.dk


Pernille Gyldensøe

"Synes godt om" FB-siden "Mere politisk fokus på overgreb mod børn" og bliv løbende opdateret.


Update fra Retsudvalget

Lovforslaget blev fremsat d. 6/2-2013, og planen er, at det skal førstebehandles den 22. februar. Herefter skal det andenbehandles og måske også tredjebehandles, før der sker afstemning. Det kommer nok til at ske i marts/april.

Ifølge lovforslaget er planen, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2013, såfremt det vedtages.

Link til det fulde forslag:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L141/20121_L141_som_fremsat.pdf

Har du spørgsmål til lovforslaget, har du mulighed for at få dem stillet i Retsudvalgets udvalgsmøde. Skriv dine kommentarer til mig i en mail til info@smuktliv.dk senest d. 22/2-2013 - så videregiver jeg det til Retsudvalget.

  • Kommentarer(4)//blog.smuktliv.dk/#post105